Zelený bod

Vyjádření k užívané technologii

Výkonnostní údaje technologie pro zpětné získávání fluorchlorouhlohydrátů (CFC) z chladicích okruhů a izolačních pěn byly posouzeny a akceptovány auditem nezávislého německého odborného institutu DWP (specialista na poradenství v oblasti chemie).Tato technologie patří mezi čtyři nejlepší evropské technologie svého druhu, kterým byl udělen tzv. zelený bod od auditoské firmy con-net consultancy network GmbH.