Skip to content

CER | Centrum Ekologické Recyklace | ČR

Středisko moderního a ekologického zpracování elektroodpadu, separace vysloužilých elektrospotřebičů a podpora skutečné a efektivní recyklace

 

O nás…

S myšlenkou založení služby garantované recyklace přišel v roce 2005 pan František Tauterman, po té, co jej začali oslovovat společnosti s poptávkou po této službě. Z tohoto důvodu v roce 2006 zahájil činnost pilotní projekt nesoucí značku Centrum Ekologické Likvidace.

Středisko CER se od té doby specializovalo na poskytnutí zpracovatelské kapacity elektroodpadu moderním a efektivním způsobem a to bez podpory jiných investic. Díky zdokonalenému systému nakládání s odpady se stalo CER soběstačným projektem a lídrem na špičkové úrovni zpracování odpadu. Na základě vybudovaného vlivu a odborných znalostí se projekt CER začal věnovat i odbornému poradenství a aktivitám podporujících změnu rozvíjející se legislativy.

Společným cílem je pak skutečně a ekologicky recyklovat odpad nejlepší dostupnou technologií a to za dohledu garanta. 

Úlohu nezávislého dohlížitele převzalo CER, tedy Centrum Ekologické Recyklace

 

Naše mise…

HODLÁME ZRUŠIT HRANICI MEZI TZV.: „LUKRATIVNÍMI“ A „NELUKRATIVNÍMI“ ODPADY A POSÍLIT TRANSPARENTNOST V CELÉM ZPRACOVATELSKÉM PROCESU. PODPORUJEME VEŘEJNOU OSVĚTU O SMYSLU RECYKLACE SUROVIN. VELMI TOUŽÍME PO ZAVEDENÍ MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU TŘÍDĚNÉHO SBĚRU, BĚŽNÉHO V ZÁPADNÍ EVROPĚ. CHCEME POSKYTNOUT ODMĚNU VŠEM SUBJEKTŮM, KTERÉ SE CHOVAJÍ EKOLOGICKY.

Přátelé, kolegové, partneři, zákazníci, jsem přesvědčen, že společným úsilím vytvoříme skvělou a kvalitní službu recyklace odpadu a zároveň tak ještě více ochráníme naše vzácné přírodní zdroje.

 

Otázka…

Chcete svým zákazníkům průkazně prezentovat odpovědný přístup k likvidaci pevného odpadu?

 

Chcete podpořit chráněné dílny a projekty skutečné a transparentní recyklace?

 

Chcete jednoduše využívat exklusivních výhod a služeb, bez nutnosti uzavření závazku?

 

Chcete získat výkupní odměny z celkové výtěžnosti dodaného odpadu?

 

Proč budete nadšení?

RYCHLÁ REAKCE…

Díky pravidelným svozům odpadů a vybudovaným trasám se snažíme reagovat s maximální rychlostí

KONTROLOVANÝ PROCES…

Celý proces recyklace odpadu je nezávisle kontrolován a rozvíjen s ohledem na kvalitu a ekonomiku zpracování

PORADENSTVÍ…

S klienty automaticky řešíme legislativní povinnosti při nakládání s odpady a hledáme nejvhodnější řešení

 

Technologie zpracování

Víte, že využíváme zázemí nejlepší recyklační technologie umístěné v České republice? Technologie umožňuje odděleně separovat ve velmi vysoké čistotě suroviny, ze kterých jsou jednotlivé elektroodpady vyrobeny. Suroviny jsou přímo expedovány do hutí a dalších zpracoven recyklovaných materiálů a po úpravě slouží k výrobě nových elektrozařízení nebo jiných výrobků.

 

Obecný postup při realizaci svozu

KONTAKT PRACOVNÍKA KLIENTSKÉHO CENTRA
Zákazník (původce) informuje dispečera o poptávce svozu, se kterým následně dohodne jeho podrobnosti. Způsob kontaktu je možný telefonicky: (+420) 603 771 508, elektronicky: obchod@centrum-recyklace.cz, nebo pomocí formuláře.

KONTAKT PRACOVNÍKA KLIENTSKÉHO CENTRA
Zákazník (původce) informuje dispečera o poptávce svozu, se kterým následně dohodne jeho podrobnosti. Způsob kontaktu je možný telefonicky: (+420) 603 771 508, elektronicky: obchod@centrum-recyklace.cz, nebo pomocí formuláře.

URČENÍ TERMÍNU SVOZU
Zákazník je elektronicky informován o termínu, druhu a rozsahu smluveného svozu. V daném termínu je autodopravou zpracovatele překontrolován obsah sjednaného svozu a převezen na příslušné středisko zpracovatele, kde je opět kontrolován, roztříděn a zvážen. Dále je se svozem nakládáno dle předchozí dohody mezi původcem a zpracovatelem.

PROTOKOL O PŘEVZETÍ
Zákazníkovi je zaslán elektronicky do 10 pracovních dnů „Protokol o převzetí“ od zpracovatelského střediska.

VYÚČTOVÁNÍ
Zákazníkovi je zaslán elektronicky do 15 pracovních dnů „Podklad pro fakturaci“ nebo faktura za uskutečněnou službu. V případě, že má zákazník nárok na odměnu za výkup odpadu, vystavuje nám na základě doručeného „Podkladu pro fakturaci“ svůj fakturační doklad.

Formulář pro objednání svozu elektroodpadu

Kontakt & Kontaktní formulář 

Office

Areál ZD Třebotov, 252 26 Třebotov

Dispečer

(+420) 603 771 508
obchod@centrum-recyklace.cz
Jméno *
Email *
Zpráva

error: Chráněný obsah!